کلام بیانگذار فقید جمهوری اسلامی (ره) پیرامون اهمیت مبحث تربیت

Image

نویسنده مدیر سایت نجات 4 سال پیش 0 نظرات

تربیت در نگاه بزرگان

امام خمینی (ره):

مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی واستقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد، و باید از آن احتراز کرد.