کارشناسی کتاب هرچه می‌خواهی گناه کن! در سایت کتاب‌چه

Image

نویسنده مدیر سایت نجات 1 سال پیش 0 نظر

بخشی از نظر کارشناسان سایت کتاب‌چه درباره کتاب

هرچه می‌خواهی گناه کن!


کتابی چندرسانه‌ای در موضوع توحید و خداشناسی است و می‌کوشد تا با ساختاری «متفاوت» و «طرح درس‌گونه» انس بیشتری با خداوند متعال در باور و اعمال ما ایجاد کند.


کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. در هر بخش، آیاتی از قرآن، داستانی جذّاب، پرسش‌هایی برای تأمّل، دعاهایی کوتاه و تمارینی نظری و عملی عرضه شده است. داستان‌های کتاب به صورت صوتی اجرا شده و از طریق اسکن رمزینه‌های کتاب در اختیار خوانندگان قرار دارد.


امید که با انتخاب‌ کتاب‌های مناسب، کودکانی مقیّد، علاقمند به خواندن و زندگی با کتاب پرورش دهیم.


https://ketab-che.ir/store/fa/fa-books/hrchh-mykhwahy-gnah-kn.html