و ناگهان طلوع

ناموجود

چهارده درس نامه از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «و ناگهان طلوع» کتابی «چندرسانه‌ای» و حاصل چندین سال تدریس، بازخوردگیری و اصلاح است. این کتاب برای عزیزانی در قامت مربی (معلّم، پدر، مادر و...) است که با آن می‌توانند بخش‌های مهم، موثّق، جذّاب و اعتقادسازی از زندگانی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم را تدریس کنند؛بخش‌هایی که سرشار از کشش داستانی است. یکی از امتیازهای «و ناگهان طلوع» -که کار را برای مربّی آن بسیار ساده می‌کند- همراه بودن «چه بگوییم» و «چگونه بگوییم» در هر طرح درس است. همراه با این مجموعه، کاربرگ‌هایی تمام رنگی هم ارائه می‌شود که می‌تواند به راحتی در اختیار مربّیان قرار بگیرد.

پیش نمایش